کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

مدیرعامل فینووا تغییر کرد / آرین افشار جانشین مریم نجفی شد

مریم نجفی، مدیرعامل مرکز نوآفرینی فینووا جای خود را به آرین افشار داد و علی زواشکیانی به هیئت‌مدیره فینووا پیوست.

در آخرین تغییرات ساختاری مرکز نوآفرینی فینووا، علی زو‌اشکیانی به عضویت هیئت‌مدیره این مجموعه درآمد و آرین افشار سکان هدایت فینووا را به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره در دست گرفت.

افشار که پیش از این مدیریت فینووا را از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ برعهده داشت، همکاری با این مجموعه را از سال ۱۳۹۶ به‌عنوان مشاور آغاز کرد و با ارائه‌ برنامه‌‌ شتابدهی کسب‌وکارهای مستعد، توانست واحد جدیدی در فینووا راه‌اندازی کند. از دیگر فعالیت‌های او در فینووا می‌توان به راه‌اندازی واحد سرمایه‌گذاری خطرپذیر اشاره کرد. سرمایه‌گذاری خطرپذیر فینووا با هدف توسعه اقدامات نوآورانه و تکمیل زنجیره‌ ارزش ارتباط فردا شکل گرفت و در دو بخش سرمایه‌گذاری شرکتی و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر به فعالیت خود ادامه داد.

افشار متولد سال ۱۳۶۷ و دانش‌آموخته‌ مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران است. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به مدیرعاملی شرکت جوانه (بازوی نوآوری و سرمایه‌گذاری هلدینگ هزاردستان)، هم‌مؤسس استارتاپ وی‌دکوریشن، هدایت چندین کسب‌وکار نوپا در قالب رئیس هیئت‌مدیره و فعالیت‌های مشاوره‌ای در حوزه نوآوری اشاره کرد.

مرکز نوآفرینی فردا (فینووا) یکی از مجموعه‌های شرکت تجارت‌ الکترونیکی ارتباط فردا و از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ که ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد. این مجموعه با رویکرد تحقق توانمند‌سازی کارآفرینان شکل گرفت و حوزه‌ اصلی فعالیت آن در صنعت فناوری مالی است.

فینووا با پشتیبانی از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮی اﯾﺠﺎد کرده ﺗﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﺒﮑﻪ‌ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ، توانمند‌سازی و ﺟﺬب سرمایه‌ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. در حال حاضر فینووا در بخش‌های فضای کار اشتراکی، دوره‌های شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و آزمایشگاه فین‌تک فعالیت دارد.

از استارتاپ‌های مطرح پورتفولیوی فینووا می‌توان به وندار، باگدشت، قسطا، همراه‌کارت، اتاقک، پینکت، مدام و صندوق سرمایه‌گذاری سرو اشاره کرد.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/lwr8
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.