کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

آرین افشار

مدیرعامل فینووا تغییر کرد / آرین افشار جانشین مریم نجفی شد

مریم نجفی، مدیرعامل مرکز نوآفرینی فینووا جای خود را به آرین افشار داد و علی زواشکیانی به هیئت‌مدیره فینووا پیوست. در آخرین تغییرات ساختاری مرکز نوآفرینی فینووا، علی زو‌اشکیانی به عضویت هیئت‌مدیره این مجموعه درآمد و آرین افشار سکان هدایت فینووا را