کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

السالوادور

روی دیگر سکه رگولاسیون

چرا رگولاتوری می‌تواند متغیری تأثیرگذار و مثبت برای ترغیب سرمایه‌گذاران رمزارزی باشد؟

رؤیای بوکله

بیت‌کوین چقدر توانسته به اهدافی که سیاست‌مداران السالوادوری به‌دنبال آن بوده‌اند، کمک کند؟