کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

جستجوگر بومی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات: تحقیقات در مورد جستجوگر بومی جزو اولویت‌های ما نیست

راه‌اندازی پروژه جستجوگر ملی یا بومی سال‌هاست که مطرح است، اما در نهایت به خروجی مشخصی نرسیده و کاربران از پروژه‌هایی که در این زمینه راه‌اندازی شده استقبال نکرده‌اند. سال ۱۳۹۸ قرار بود پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول انجام تحقیقاتی باشد تا