کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

رئیس سازمان مقررات و ارتباطاترادیویی

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد / گزارش انجمن تجارت الکترونیک درباره وضعیت اینترنت، بدون کارشناسی بود

انجمن تجارت الکترونیک در گزارش دوم خود درباره وضعیت اینترنت در ایران، مطرح کرد که ایران بالاترین میزان خاموشی اینترنت را داشته و در واقع در این زمینه رکورددار بوده است. بر اساس این گزارش، وضعیت اینترنت ایران نسبت به چند ماه پیش نه‌تنها فرقی نکرده،