کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سداد

بانکداری باز و بانک ملی

گفت‌وگو با حسین بصره‌ئی، معاون نرم‌افزار شرکت داده‌ورزی سداد درباره رویکردهای جدید هلدینگ