رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سرعت اینترنت

گزارش جدید اسپیدتست نشان می‌دهد / توقف سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت موبایل و ثابت

ثریا حقی / بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وب‌سایت اسپیدتست، رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت موبایل ایران، بدون این‌که طی ماه گذشته سقوط یا صعود داشته باشد، در جایگاه 61 جهان ایستاده و اینترنت ثابت ایران نیز با 1 پله صعود، به رده 146 جهان ارتقا

سرعت اینترنت ایران پنج پله در رده‌بندی جهانی اسپیدتست سقوط کرد

ثریا حقی / جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی وب‌سایت اسپید تست، نشان می‌دهد که رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت موبایل ایران با پنج پله سقوط، در جایگاه 61 جهان ایستاده و اینترنت ثابت ایران نیز با 1 پله سقوط، به رده 147 جهان تنزل یافته است. ماه گذشته و

سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران بازهم در رده‌بندی جهانی اسپیدتست سقوط کرد

ثریا حقی / بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وب‌سایت اسپید تست، رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت موبایلی ایران، با 1 پله سقوط، در جایگاه 56 جهان ایستاده و اینترنت ثابت ایران نیز با 2 پله سقوط، به رده 146 جهان تنزل یافته است. براساس گزارش

سقوط هفت‌پله‌ای سرعت اینترنت موبایلی ایران در رده‌بندی جهانی اسپیدتست

ثریا حقی / بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وب‌سایت اسپیدتست، رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت موبایلی ایران، با هفت پله سقوط، در جایگاه ۵۵ام جهان ایستاده است. در این گزارش، در ماه دسامبر ۲۰۲۲ میلادی، میانگین سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۶.۷۴ و

سقوط رتبه سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

ثریا حقی / سه ماه محدودیت و اختلال اینترنت در ایران گویا تاثیراش را بر رتبه‌ ایران در بررسی سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان هم گذاشته است. بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وب‌سایت اسپید تست، رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران،