مرور برچسب

سلامت

چهره سال اقتصاد نوآوری ایران در حوزه سلامت/هاله حامدی‌فر

سال ۱۴۰۰ برای ایرانی‌ها سال واکسیناسیون بود. سالی که بعد از چند ماه کلنجار رفتن و دعوا بر سر تولید یا واردات واکسن کرونا نهایتاً دست یا بهتر بگوییم بازوی ایرانی‌ها هم به واکسن رسید! اگرچه در نهایت این واردات بود که گره کور کرونا را تا حدی