کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

شرکت توسعه هوشمند تبیان

گزارش کارنگ از حضور شرکت‌های حوزه تحلیل داده و تولید محتوا در نمایشگاه الکامپ / امید به الکامپی بهتر

الکامپ بیست‌وششم آنطور که قبل از برگزاری این نمایشگاه در نشست خبری آن عنوان شد، جایی برای تولید محتوا و گفت‌وگوست. شاید به همین دلیل هم هست که شرکت‌های محتوایی حضور پررنگی در این نمایشگاه دارند. اکثر این شرکت‌ها اولین‌بار است که در این نمایشگاه شرکت