کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

شرکت پیشرو پست تهران

ضربه افزایش قیمت بنزین به بخش خصوصی / نیاز به تشکیل اتحادیه برای صنعت لجستیک خرده‌فروشی

سعید ناسوتی، مدیرعامل «پیشرو پست» باور دارد که افزایش هزینه بنزین باعث افزایش هزینه‌های جانبی شده و علاوه بر تأثیر مستقیمی که بر شرکت‌های لجستیکی دارد، به‌صورت غیرمستقیم نیز هزینه‌هایی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. او تصمیم به افزایش کرایه‌ها