مرور برچسب

مطالبات صنفی

تشکل داشتن یا نداشتن، مسئله این است!؟

فرهاد کرم‌زاده، ریس هیات مدیره تدبیر پرداز دلسا - تشکل سازمانی، سندیکا و یا صنف با هدف یکپارچگی اعضای خود برای رسیدن به اهدافی متعالی همچون مشارکت گروهی در تصمیم سازی‌ها، حمایت از منافع مشترک و مشروع اعضا، تلاش برای پیشگیری از رقابت ناسالم

برادران امیری بازداشت و با تعهد کتبی آزاد شدند

علی و مصطفی امیری هم‌بنیان‌گذاران زرین‌پال در پی مراجعه به بانک مرکزی در راستای پی‌گیری مطالبات صنفی و کسب‌وکاری توسط پلیس فتا دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند. 🔴آپدیت: پس ساعاتی بازداشت برادران امیری آزاد شدند. ◼️ آپدیت دوم: بخشی