توضیح همکاران‌سیستم درباره مارکت‌پلیس‌اش

رویداد «تحول دیجیتال در مارکت‌پلیس‌ها» برگزار شد.در رویداد «تحول دیجیتال در مارکت‌پلیس‌ها» همکاران‌سیستم، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت عنوان کرد راهکارهای این شرکت تا ۸۰ درصد نیازهای مشتریان را برآورده می‌کند و محصولات مارکت‌پلیس این شرکت