ورود استارتاپ‌ها و فعالان حوزه سلامت به اکوسیستم سلامت دیجیتال/ یکی از اهداف ویژه ستاد اقتصاد…

نشست خبری رونمایی از «گزارش جامع سلامت دیجیتال ایران در سال 1400» در روز یکشنبه پنجم تیرماه برگزار شد. این گزارش به کوشش مرکز رصد و ترویج اقتصاد دیجیتال (سایتک) و با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و هلدینگ مکس در ۲۰۰ صفحه تهیه شده