کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب دسته

برند کارفرمایی

برند کارفرمایی اعتبار و شهرت یک کسب‌وکار در میان فعالان کسب‌وکار است و شاخصی است که نشان می‌دهد کارجویان چه تصویری از کارکردن در یک شرکت، کسب‌وکار یا سازمان در ذهن خود دارند. برند محبوب یک کسب‌وکار در میان فعالان اقتصادی نشان دهنده این است که آن کسب‌وکار محیطی مناسب برای کارکردن در بین کارجوها دارد.  به بیان دیگر برند کارفرمایی بیانگر محبوبیت و شهرت یک کسب‌وکار در بین نیروی کار و همچنین درک کارمندان از شرکت به عنوان کارفرما است. به عبارت دیگر، برند کارفرمایی یک ذهنیت و هویت درباره شرکت در ذهن افراد است.

کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار اولین رویداد برند کارفرمایی را در ۸ شهریورماه ۱۴۰۲ در کتابخانه ملی ایران برگزار کرد.