کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

آزادسازی داده

مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد / اهداف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محقق نشده است

بهناز توحیدی / کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است هرساله گزارش‌هایی از نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مجلس و رئیس جمهوری ارائه کند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود، تحلیلی از این گزارش‌ها ارائه داده و از

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات اعلام کرد / در آزادسازی داده تعارض منافع بیداد می‌کند

آزادسازی داده‌‌ها و اطلاعات مخصوصا از طریق دستگاه‌های دولتی با چالش‌های گوناگونی از نظر رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال مواجه است، اما به باور او اصلی‌ترین چالش در آزادسازی داده، تعارض