کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

آیدا عباسی

چشم‌گیر اما فراموش‌شدنی

درباره بیلبوردهای هیمالیا که به نظر می‌رسد آن‌قدر که برای این برند هزینه داشته آورده نداشته باشد؛ چرایی این موضوع را بررسی کرده‌ایم