کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

احسان مطلبی

با مشخص شدن نتیجه انتخابات هیئت‌مدیره نصر تهران / کسب‌وکارها از صنف چه انتظاراتی دارند؟

زهرا قربانی / سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه‌های فاوا و اقتصاد دیجیتال، زبان مشترکی بین بدنه دولت و بخش خصوصی است که در نهایت باعث‌ شده صدای این کسب‌و‌کارها باشد. با توجه به مشخص شدن نتیجه هفتمین دوره انتخابات سازمان