کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

احمد طاهرخانی

زنگ‌ها برای چه کسی به صدا درمی‌آیند؟ / نگاهی به رویدادهای تخصصی و پاسخ به یک پرسش دشوار

رویدادها یکی از اجزای اکوسیستم نوآوری هستند و مهم‌ترین این رویدادها نمایشگاه‌های تخصصی و متمرکز بر مفاهیم کسب‌وکارهای نوآور و فناورانه است. نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند به استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور کمک کنند تا با دیدن رقبا و هم‌صنفان خود، بتوانند