کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

استارتاپ سلامت دیجیتال

درباره استارتاپ نابلا / دستیار پزشکان

مراقبت‌های بهداشتی به‌عنوان یک کاندیدای اصلی برای کاربردهای بیشتر هوش مصنوعی هم برای کمک به کارهای بالینی و هم برای کاهش برخی از بارهای وقت‌گیر اداری که در مورد مراقبت‌های بالینی وجود دارد، تثبیت شده است. اکنون «نابلا»، استارتاپ سلامت دیجیتال