کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

استعفای بزرگ

کار برای زندگی، نه زندگی برای کار

با وجود رکود احتمالی در سال ۲۰۲۳ همچنان کارمندان دست بالا را دارند و می‌توانند شرایط خود را که بر تعادل میان کار و زندگی تأکید دارد، به کارفرمایان تحمیل کنند.