کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

افشار خاکباز

زیرساخت‌های سرویس روابط سببی و نسبی تولید شده است / دسترسی بانک مرکزی و فراجا به اطلاعات سببی و نسبی

افشار خاکباز معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌ احوال اعلام کرده نخستین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی تولید شده و این خدمت در اختیار برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند (ثبتنام یارانه)، فراجا و مرکز