کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

امین کلاهدوزان

رئيس مرکز تتا: موضوع توزیع دارو ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی است

درخصوص بحث سکوهای پخش دارو، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده است. بر این اساس ٰرئيس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عنوان می‌کند که بررسی و جمع‌بندی تخصصی