کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

اندریسن هوروویتز

کریس دیکسون کیست؟

نظر مسئول واحد وب۳ شرکت اندریسن هوروویتز در مورد این فناوری و البته همه خوبی‌ها و بدی‌هایی که وب۲ و تجربه ۲۰ سال گذشته داشت. این چهره تأثیرگذار دنیای فناوری چطور می‌اندیشید و پیش‌بینی‌هایش درباره آینده چیست....

آینده تعطیل شد!

بررسی چالش‌های رسانه‌سازی توسط برندهای بزرگ حوزه فناوری که با تعطیلی سایت محتوایی شرکت اندریسن هوروویتز وارد فاز جدیدی شده‌اند