کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

انقلاب صنعتی چهارم

تولید در حد کمال

انقلاب چهارم با کنترل کیفیت همان کاری را می‌کند که فوردیسم با اسب و کالسکه کرد