کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

ایران‌اکسپو

ایران‌اکسپو؛ نمایشگاهی در حد بضاعت

اینکه یک نمایشگاه بیش از دو هزار بازدیدکننده خارجی داشته‌، می‌تواند آماری باشد که با تکیه بر آن وضعیت خوبی را برای حوزه صادرات کشور پیش‌بینی کنیم؟