کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

ایران‌‌تلنت

 آژیر بحران استخدام نیروی انسانی به صدا درآمد / کاهش ۲۹ درصدی استخدام در صنعت دیجیتال با ایجاد محدودیت اینترنت

محدودیت اینترنت حداقل کاهش تقاضای استخدام را در شغل‌های مربوط به تحقیق و توسعه با ۱۱درصد و حداکثر تقاضای استخدام را برای شغل‌های طراحی گرافیک با کاهش تقاضای ۴۳درصدی داشته است.