کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

ایل باصری

تجربه کوچ‌روی با ایل باصری

گفت‌وگو با اهورا ولی‌شاهی که قصد دارد با توسعه خانه عشایر در ایل باصری به کودکان این ایل کمک کند تا استعدادهای خود را بارور کنند