کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

ایمان برنگی

بررسی جرم‌انگاری رمزارزها توسط وکیل پایه‌یک دادگستری در رویداد ۹ ژانویه / آیا استخراج رمزارزها در کشور قانونی است؟

فاطمه شایگان / ایمان برنگی، وکیل پایه‌یک دادگستری در رویداد ۹ ژانویه درباره جرم‌انگاری رمزارزها و حد و حدود استفاده از آن سخنرانی‌ای داشت. به گفته برنگی خریدوفروش رمزارز جرم‌انگاری نشده و زمانی که جرم‌انگاری نمی‌شود باید آن را طبق عمومات کشور بررسی