کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بابیلون

پایان عملیات بابیلون در روآندا / سردرگمی 2.8 میلیون کاربر روآندایی بابیلون

در مارس 2020، شرکت بهداشت دیجیتال بابیلون از همکاری ۱۰ساله خود با دولت روآندا برای ارائه خدمات مراقبت اولیه مجازی خبر داد. این مراقبت‌های اولیه از طریق بخشی از شرکت به نام بابیل انجام می‌شد. این برنامه همکاری از سمت بنیاد بیل و ملیندا گیتس بیش