کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بازار سهام

سلام بر ۲۰۲۳ با دلی لرزان…

مروری بر سال ۲۰۲۲ در بازارهای مالی که نشان از سقوط سهام شرکت‌های فناوری و اوضاع متزلزل بازار رمزارز دارد.