کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بلواسکای

بلوای رقابت تردز، بلواسکای و توییتر / ما هیچ؛ ما نگاه

ادا و اصول‌های ایلان ماسک که چند ماهی است مالکیت توییتر را در ید اختیار خود گرفته، ساکنان این پلتفرم را ذله کرده است. روزی از یکسری محدودیت‌های جدید برای توییتر سخن می‌گوید و روزی دیگر حرفش را پس می‌گیرد و ادعا می‌کند این حرف‌ها را زده که مردم کمی