کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

بودجه1403

لایحه بودجه ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد /  اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای برای ارتقای امنیت سایبری

لایحه بودجه ۱۴۰۳ همه دستگاه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را مکلف کرده تا برای تضمین و بهبود سطح امنیت شبکه، زیرساخت، سامانه‌ها و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی سایبری حداقل