کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

حسین رستمی

انتشار جهانی نتایج پژوهش تأثیر کرونا بر کودکان، با همکاری اسنپ

تیم استراتژی و تحقیقات بازار شرکت اسنپ در پژوهشی مشترک با همکاری مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقاتی روبرت کخ آلمان، تأثیر ویروس کرونا بر کودکان را بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کودکان نیز به همان نسبت