کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

خدمات

پیوند متقاضی و خدمات سلامت در یک بازار الکترونیک

درباره «اچپن» که خدمات سلامت غیراورژانسی در محل ارائه می‌دهد «اِچپِن» استارتاپ خدمات بالینی غیراورژانسی در محل درخواستی افراد است. انواع خدمات پرستاری مجاز از بیمار، اطفال و سالمندان در منزل، فیزیوتراپی، ویزیت پزشکان متخصص و تغذیه بخشی از خدمات