کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

دکتر نکست

خیز علی بابا برای سلامت دیجیتال

دکتر نکست از استارتاپ‌های علی باباست، سعید طاهری مدیرعامل این پلتفرم می‌گوید تا پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام نرسیده، مشکلات این حوزه پابرجا خواهند بود