کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

راننده

معافیت ویژه اسنپ برای رانندگانی که از کولر استفاده می‌کنند

اسنپ برای کاربران راننده‌ای که در تابستان کولر خودروی خود را روشن می‌کنند طرحی تشویقی معافیت بخشی از پرداخت کمیسیون‌های خود را در نظر گرفته است. به گزارش روابط عمومی اسنپ، کاربران راننده هر هفته، به شرط نداشتن بازخورد «عدم استفاده از کولر»، به