کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

رضا حسامی‌فرد

گهواره‌ای در بازار کودک / گفت‌وگو با رضا حسامی‌فرد مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار گهواره

عباس عین‌علی/ سلامت هر جامعه در گرو نهاد خانواده است. سبک زندگی، الگوهای رفتاری و پایه‌های تربیتی تعیین‌کننده سرنوشت نسل‌هاست. یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود این شاخص‌ها آموزش است؛ البته آموزش نه فقط برای فرزندان، بلکه به‌طور مشخص برای پدران و مادران.