مرور برچسب

رمزارز

کارنگ شصت‌وششم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وششمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مهرداد فاخر، مدیر عمل تیپاکس، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. فاخر می‌گوید: تیپاکس سال 1339 توسط پدرم تأسیس شد و مبتکر

کارنگ شصت‌وپنجم منتشر شد

مدت‌هاست که بحث سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری کشور به یک بحث چالشی تبدیل شده. یک دوگانه تقابل‌زا تاکید دارد تیم خوب داریم اما سرمایه‌گذار جسور نداریم یا بالعکس تیم مستعد برای سرمایه‌گذاران مشتاق پیدا نمی‌شود. برخی دیگر عمقی‌تر نگاه

کارنگ شصت‌وچهارم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وچهارمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از شهرام شکوری، مرد شماره یک طرفه‌نگار، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. شکوری می‌گوید: ما در ایران تمام هزینه‌ها را

کارنگ شصت‌وسوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌وسومین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از احمد طاهرخانی، مدیرعامل هومکا، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. طاهرخانی می‌گوید: درباره اندازه بازار سلامت دیجیتال در

کارنگ شصت‌ودوم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ،  به شصت‌ودومین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با عکس جلدی از مجتبی صفری، مدیرعامل بایتیکل، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. بایتیکل از استارتاپ‌های پورتفولیوی دیجی نکست است. صفری

کارنگ شصت‌ویکم منتشر شد

هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌ویکمین شماره خود رسید. تازه‌ترین شماره کارنگ با عکس جلدی از حسن دوست‌حقی، مدیرعامل شرکت لجستیکی شتابان شمال، منتشرشده که همراه با گفت‌وگویی مفصل است. دوست‌حقی می‌گوید لجستیک محور استراتژیک