کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

رنسانس

سال‌های سرعت و دگرگونی

پیدایش فناوری غربی (1500 تا 1750 میلادی)؛ فناوری در سال‌های پس از قرون وسطی و در دوره رنسانس چه مسیری را دنبال کرد؟