کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

روزنامه نگاری انتقادی

تأملی بر دردسرهای مشترک روزنامه‌نگاری و اکوسیستم نوآوری / آفت تملق

دوست خبرنگاری داشتم که مدتی از سوی روابط عمومی یکی از وزارتخانه‌ها در بلک‌لیست قرار گرفته بود. علتش؟ زیاد سؤال می‌پرسید، انتقاد می‌کرد و اگر فرصتی برای گپ‌وگفت با وزیر به دست می‌آمد، به جای اینکه سؤالاتی بپرسد که از پیش جواب‌شان معلوم است، مسائل