کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

رولوت

روی خوش نئوبانک به کریپتو

رولوت گزینه استیکینگ رمزارز را به سوپراپ خود اضافه خواهد کرد؛ بسیاری می‌گویند این یک تحول در دنیای نئوبانک‌ها خواهد بود