کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

زندگی دیجیتال

شاخص کیفیت زندگی دیجیتال به گزارش سرف‌شارک در سال 2022 / از بین 117 کشور جهان، ایران رتبه 84 را در شاخص کیفیت زندگی دیجیتال دارد

جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی وب‌سایت سرف‌شارک (SurfShark) مبنی بر شاخص کیفیت زندگی دیجیتال (Digital Quality of Life Index) در سال 2022 که به رصد و مقایسه وضعیت اینترنت کشورهای سراسر جهان پرداخته، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی دیجیتال ایران یا به