رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

وات تو دو؟ وات نات تو دو؟

ما نمی‌شنویم. ما باور نکرده‌ایم. ما زبان حرف‌زدن با نسل زد را که با ما فرسنگ‌ها فاصله دارد، بلد نیستیم