کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سالنامه مهاجرت

مهاجرت از پزشکان تا استارتاپی‌ها / گفت‌وگو با بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران به بهانه انتشار سومین سالنامه مهاجرت

مسئله مهاجرت خصوصاً مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای فنی و متخصص یکی از معضلات کشور بوده و هست. خالی‌شدن کشور از نسلی که یاد گرفته بود با مشکلات مبارزه کند و همواره در افق تیره‌وتار کسب‌وکار، کورسوی امیدی را بهانه می‌کرد تا ادامه دهد، اکوسیستم کسب‌وکار