رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سانسور

مرز باریک رگولاتوری و سانسور / نگاه حذفی رگولاتورها کارساز نخواهد بود

در زبان فارسی معادل کاملی برای واژه «رگولاتوری» نداریم. نزدیک‌ترین معادل، واژه «تنظیم‌گری» است. تنظیم‌گران با تعیین مقررات و ایجاد محدودیت‌‌‌ها، به‌ دنبال محافظت از سیستم‌ها در مقابل ریسک‌ها هستند. چنین رویکردی را درباره هر سیستمی که بزرگ می‌شود،

معرفی ایران به عنوان دومین کشور دارای بیشترین محدودیت اینترنت

ثریا حقی / اعلام محدودیت و به عبارت بهتر، سانسور در اینترنت، یکی از رویکردهایی است که به‌ویژه طی سال‌های اخیر و با هجوم کاربران به سمت شبکه‌های اجتماعی، به ابزاری برای دولتمردان تبدیل شده است تا سیاست‌های سرکوبگرانه خود را از طریق آن به اجرا