کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سجاد شاهی

۸۰ هزار میلیارد تومان پردازش موفق / هم‌بنیان‌گذاران زیبال به بهانه پنجمین سالگرد تأسیس این شرکت، از گذشته حال و آینده کسب‌وکار خود گفتند

مهسا طاعتی / زیبال با همفکری سه دوست در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و از سال ۱۳۹۸ ‌بنیان‌گذاران آن تصمیم گرفتند کسب‌وکار خود را در چهارچوب پرداخت‌یاری شاپرک پیش ببرند و اخیراً این شرکت پنجمین سالگرد شروع فعالیت خود را جشن گرفته است. محمدمهدی فاطمیان، سجاد