رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سخنگوی دولت

سخنگوی دولت اعلام کرد / منع دستگاه‌های اجرایی از خرید محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات

سخنگوی دولت اعلام کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌اند. به گفته علی بهادری جهرمی هیأت وزیران در جلسه روز گذشته هیئت وزیران در راستای تحقق فرمان سال مقام رهبری مبنی بر