کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سعیدی نائینی

درباره راه‌کار ساده جابز و نقد تندوتیز آقای سعیدی نائینی / برای درست پیش رفتن در فضاهای پرتغییر و پرشتاب کدام دستاویزها مطمئن‌ترند؟

یکی از متفرعن‌ترین برندهای دنیا را می‌توان اپل دانست. برندی که هم گران است و هم خاص و هم همیشه راه خودش را رفته و این دیگران بوده‌اند که از روی دست آن نگاه کرده‌اند. اما همین برند خاص روزگاری تا ورشکستگی تنها ۹۰ روز فاصله داشته است. وقتی در سال