کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سعید معیدفر

بررسی نقش نوآوران در آینده ایران در الکامپ / نوآوران در ایران همواره ارج و قرب تاریخی داشتند

نوآوران و صنعتگران ایرانی از گذشته همواره در بین مردم و جامعه ارج و قرب زیادی داشته‌اند. سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با اشاره به این نکته گفت: «هرچند صنعتگران ایرانی در ارائه نوآوری‌های جدید اعتما‌د خود را