کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

سعید نیکزاد

سعید نیکزاد، مدیر منابع انسانی هلدینگ نیک‌اندیش از ارتباط منابع انسانی با برند کارفرمایی می‌گوید / فرهنگ سازمان و مسئله‌ای به نام ماندگاری کارکنان

به زبان ساده برند کارفرمایی توانایی شرکت در جذب، حفظ و توسعه نیروهای انسانی با استعداد و متخصص است. این مفهوم در برنامه‌ریزی راهبردی سازمان‌ها بسیار حائز اهمیت است. سعید نیکزاد، مدیر منابع انسانی هلدینگ نیک‌اندیش در گفت‌وگو با «کارنگ» از اهمیت موضوع