کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران
مطالب با تگ

شهاب جوانمردی

شهاب جوانمردی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات خارج شد

دو عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  یعنی شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ و حسین میرزاپور، دستیار وزیر در امور راهبردی، با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ترکیب اعضای این کمیسیون خارج شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم